Børnemiljøvurdering og trivselsmåling

Børnemiljøvurdering og trivselsmåling

Børnehavens skriftlige børnemiljøvurdering og trivselsmåling vil blive revideret mindst hvert 3. år i forbindelse med vores årlige temauge, hvor overskriften er “trivsel”.

God trivsel dækker over mange forskellige aspekter. For  at kunne lære mest muligt, er det vigtigt, at børnemiljøet er tilpasset vores børn og personale. Ligeledes fordrer indlæring, at man trives socialt med sine kammerater på tværs af aldersgrupper, med sine pædagoger og andre voksne, og at man trives i de fysiske rammer.

Børnemiljøvurdering og trivselsmåling blandt børnene i vores børnehave tager udgangspunkt i Hånden og Hjertets materiale på området.