Skolebus

Skolebus

Transport til og fra Nørreådal Friskole kan ske ved brug af vores skolebus eller ved brug af de offentlige busser på rute 202 eller 643.   

Yderligere informationer på  www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Bestilling af skolekort

Skolekortet (buskort) gælder for et helt skoleår ad gangen. Det kan bestilles på skolens kontor.

Priser

Prisen for et skolekort er 1250 kroner, uanset hvor ofte man bruger bussen.

Buspengene opkræves som et engangsbeløb i august, – eller ved indmelding af skolebarnet. Det varsles hermed, at prisen for bustransport stiger til 1500 pr august 2023, og i de efterfølgende år, vil busprisen blive indexreguleret med 2,5% til hver d. 1. august lige som betaling af skolepenge.