Indmeldelse

Indmeldelse

Kontakt skolen for spørgsmål og evt. rundvisning.
Indmeldelsesskema findes her.

Når man indmelder sit barn på Nørreådal Friskole, skal man
som forældermyndighedsindehaver udfylde et stamkort, som
findes her.

Desuden underskrives persondataforordningen som findes her.

Udmeldelse sker med en måneds varsel til d. 1. i en måned.