Indmeldelse

Indmeldelse

Kontakt skolen for spørgsmål og evt. rundvisning, og hør mere om vi er et tilbud for jer. Der er 14 dages prøvetid hos os, med en afsluttende samtale om mulig indmeldelse. 

Indmeldelsesskema findes her.

Når man indmelder sit barn på Nørreådal Friskole, skal man
som forældremyndighedsindehaver udfylde et stamkort, som
findes her.

Desuden underskrives persondataforordningen som findes her.

Udmeldelse sker med en måneds varsel til d. 1. i en måned.