Børnehavepriser

Børnehavepriser

01. august 2024 – 31. juli 2025.

Priserne for skole og børnehave stiger med 2,5% pr 1. august 2024 (indexregulering)

Børnehaven Lille Å (betaling i 11 måneder pr. år)

Heltidsplads:

1700 kr.                      

Deltidsplads (op til 32 timer pr. uge):                       

1400 kr.

Der ydes søskenderabat på 50% til barn nr. 2 og 3 i Lille Å.

Alle børn betaler 50,00 kr. til skolens fælles busdrift.

 

Søskenderabat

Der kan søges om søskenderabat, hvis man har mindre børn, der går i dagpleje/vuggestue. Barnet i Lille å vil da gå ind som barn nr. 2 til 810 kr. pr. måned.
For at opnå denne søskenderabat, skal man indsende en skriflig ansøgning til skolens kontor og den nye takst vil herefter gælde fra den efterfølgende måned.

Fripladstilskud

Det er muligt at søge om fripladstilskud. Tilskuddet søges hos kommunen på samme måde som ved en kommunal børnehave. Spørgsmål kan rettes til skolens kontor.

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 6.15 – 17.00

Indmeldelse

Ønsker man at indmelde sit barn i børnehaven, bedes man henvende sig til børnehavens personale eller på kontoret på Nørreådal Friskole. Her oplyses, hvornår man kan starte i børnehaven. Vær opmærksom på, at vi ikke optager børn i juli måned. Kontaktinformationer findes her.

Udmeldelse

Sker med én måneds varsel til den 1. i en måned.