Skolekreds

Tilmelding til skolekreds

Årlig kontingent kr. 100 (2022) indsættes på konto 9070-1625019598 Husk at påføre navn eller adresse ved indbetaling.

Definition af skolekredsen jf. vedtægterne:

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. 

Skolekredsen består af forældrene til eleverne på skole, forældre til børnene i børnehaven samt andre interesserede, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. 

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen, at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Ønsker du at printe formularen og efterfølgende sende den til skolen kan du bruge denne pdf.