Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Undervisningsmål

Skolen tilbyder undervisning fra 0. – 9. klasse og tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse.

Uddrag fra vores værdigrundlag:

Nørreådal Friskole er et trygt sted at være for det enkelte barn, hvilket er en forudsætning for at kunne lære. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og de udfordringer, der passer til barnets udvikling både fagligt og socialt. Vi arbejder derfor med samlæsning og differentieret undervisning på tværs af klassetrin og fag, således at det enkelte barns evner udvikles mest muligt. Skolens undervisning er på forkant med både den faglige og teknologiske udvikling, der som minimum står mål med folkeskolens læringsmål.

Vi tilbyder svømning  i 4., 5. og 6. klasse – svarende til 1 ugentlig lektion af 45 min. Undervisningen samles til to lektioner om ugen på et halvt skoleår og træder i stedet for den vanlige idrætsundervisning i perioden fra august til nytår.

Skolen står mål med undervisningen i folkeskolen, og Forenklede Fælles Mål gælder i sin helhed for undervisningen.  Læs mere om de fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal