Nørreådal Friskole

Nørreådal Friskole

Nørreådal Friskole blev dannet af stærke lokale kræfter i 2015 efter Serritslev Skole som folkeskole lukkede. Ønsket var at skabe et stærkt alternativ til det eksisterende udbud på området med de værdier og styrker, som byen og vores lokalområde har.

Vi tilbyder undervisning op til og med  9. klasse.

Der er desuden børnehave og skolefritidsordning (SFO) tilknyttet skolen.

Skolen vil i tæt samarbejde med børnene og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for det enkelte barn i dets vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skole og videre ud i samfundet.

Skolen arbejder på dette formål ud fra følgende 3 grundværdier:

1: Det store i det små

2: Høj faglighed

3: Tillid

Du kan læse mere om værdierne her