Forsikringer

Forsikringer

Nørreådal Friskole har en ansvarsforsikring der dækker, hvis skolen er ansvarlig for skaden. Skolen har ikke nogen speciel elevforsikring, hvorfor det anbefales, at børnene er omfattet af en privat heltidsulykkes- og ansvarsforsikring. Medbringer man eget elektronisk udstyr sker dette på eget ansvar.