SFO priser

SFO priser

01. august 2024 – 31. juli 2025.

Priserne for brugen af SFO’en (MAXI Å) før og/eller efter skole er beregnet ud fra timebehovet. 

Prisen for SFO siger med 2,5% pr. 1. august 2024 (indexregulering).

Op til 12 timer pr. uge:   730 kr. pr. måned 

Op til 20 timer pr. uge:   835 kr. pr. måned 

Over 20 timer pr. uge:    1000 kr. pr. måned

Der betales månedligt forud i 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).

Der er mulighed for at op- og nedjustere timetallet, dette skal ske med en måneds varsel til kontoret.

Søskenderabat

Der ydes ikke søskenderabat i SFO’en.

Fripladstilskud

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO-penge.

Henvendelse til skolens kontor.

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske fra dag til dag ved at tage kontakt til skolens personale eller kontoret på
Nørreådal Friskole. Kontaktinformationer findes her.

Udmeldelse

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned.