Læring og leg i naturskønne omgivelser

Læring og leg i naturskønne omgivelser

Friskolen ligger tæt på Nørreå, der slanger sig gennem Nørreådalen. En gåtur gennem dette dejlige engområde afslører et landskab, som blev formet for millioner af år siden.

Langs det 3,5 km lange stiforløb er der mulighed for et møde  en helt unik natur samt fugle fra det åbne land. Især sortmejsen ynder granskoven, hvor den finder sin føde.

Nord og øst for Brønderslev ses det meget karakteristiske landskab med dalslugter,

der skærer sig dybt ind som markante skrænter i overdrevsarealerne. En del af engene langs Nørreå har tidligere været dyrket, men langt de fleste er i dag på vej tilbage til naturen. De synker sammen, bliver våde, og det kan igen blive godt for åen, idet engen er med til at rense vandet for både kvælstof og fosfor og dermed gavne Limfjorden, hvor Ryå har sit udløb.