Undervisningsmiljøvurdering og trivselsmåling

Undervisningsmiljøvurdering og trivselsmåling

Nørreådal Friskoles skriftlige undervisningsmiljøvurdering og trivselsmåling vil blive revideret mindst hvert 3. år i forbindelse med vores årlige temauge, hvor overskriften er “trivsel”.

God trivsel dækker over mange forskellige aspekter. For  at kunne lære mest muligt, er det vigtigt, at undervisningsmiljøet er tilpasset vores elever og personale. Ligeledes fordrer faglig indlæring, at man trives socialt med sine klassekammerater på tværs af aldersgrupper, med sine lærere, pædagoger og andre voksne, og at man trives i de fysiske rammer.

Undervisningsmiljøvurdering og trivselsmåling blandt eleverne på vores friskole tager udgangspunkt i DCUMs materiale på området. Læs mere her http://dcum.dk/love-regler-og-anvisninger   

Den senste trivselsmåling på skolen blev foretaget i uge 41, 2020, og kan snart findes på to links herunder.

Undersøgelsen skal ses som et øjebliksbillede, men det er dog vores klare opfattelse, at vi har nogle meget glade børn, der trives og finder sig rigtig godt tilpas på skolen.

Næste trivselsmåling sker i oktober 2023.

Trivselsmåling – 0.-3. klasse (oktober 2017)

Trivselsmåling – 4.-7. klasse (oktober 2017)

Trivselsmåling – 0.-3. klasse (oktober 2020)

Trivselsmåling – 4.-9. klasse (oktober 2020)