Målsætning

Målsætning

Vores værdier:

Det store i det små

 • Der er tid til den enkelte, og den enkelte bliver set som det menneske og individ, det er.
 • Vi tager hensyn til og har respekt for hinandens forskelligheder.
 • Børnene oplever en naturlig udvikling fra de nære og trygge omgivelser i familien videre til børnehaven, skolen og senere videre ud i samfundet.

 

Høj faglighed

 • Vi lægger stor vægt på engagement og udvikling.
 • Arbejdsmoral og det at være velforberedt er en naturlig del af hverdagen. 
 • Børnene lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden.
 • Den enkelte elev får mulighed for at udvikle dets kompetencer på et højt fagligt niveau, og dermed rustes bedst muligt til de næste skridt på vejen gennem uddannelsessystemet. 
 • Børnene lærer at begå sig i den digitale verden. 
 • Undervisningen så vidt muligt foregår udendørs, når det giver mening, fordi læring ikke kun skal ske i klasseværelset, men ved at mærke, føle, bevæge sig og opleve.
 • Vi arbejder med samlæsning på alle klassetrin, fordi det giver mulighed for at opnå differentieret undervisning, hvor den enkelte elev udfordres både fagligt og socialt, og hvor der opstår nye relationer/venskaber på tværs af alder.

 

Tillid

 • Undervisningen foregår i et trygt og tillidsfuldt miljø. Der er plads til, at den enkelte elevs selvtillid og selvværd styrkes.
 • Udvikling af vores relationer prioriteres højt – både samspillet mellem børn og voksne, men i høj grad også børnene imellem. Vi tror på, at anerkendelse, accept af hinandens forskelligheder og en god omgangstone er vigtige brikker for at nå målet om et mobbefrit miljø.
 • Motion, fysisk aktivitet og udeliv er en naturlig del af hverdagen.

 

Vi ønsker at være en aktiv del af lokalsamfundet, hvor vi, i samarbejde med forenings- og erhvervsliv, kan være med til at skabe rammerne for børnenes trivsel og udvikling.