Skolepriser

Skolepriser

1. august 2023 – 31. juli 2024.

Pr 1. august 2024 stiger priserne i skole og børnehave med 2,5% (indexregulering)

Skolepenge:  (betaling i 12 måneder pr. år)

                             0 – 4 klasse      5 – 9 klasse

Barn nr. 1                   975,00 kr.          1090,00 kr.

Barn nr. 2                   490,00 kr.            605,00 kr.

Barn nr. 3                     95,00 kr.             210,00 kr.

Alle børn betaler 50,00 kr. pr. måned til skolens fælles busdrift.

 

Fripladstilskud

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO- og skolepenge. Ansøgningsfrist er den 1. september 2022. Ansøgningsskemaet udleveres på skolens kontor.
Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen eller skolens personale. 

Specielle behov

I forbindelse med indmeldelse skal du oplyse om dit barn tidligere har modtaget specialundervisning eller om der er en formodning herom. Vi vil i den forbindelse indkalde til en dialog om skolens mulighed for at indfri dit barns behov.

Indmeldelse

Kontakt skolen for spørgsmål og rundvisning.

Udmeldelse

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned