Undervisning

Kompetencecenteret

Kompetencecentret på Nørreådal Friskole tager i samarbejde
med klasselæreren og hjemmet hånd om faglige
udfordringer i fag som matematik og dansk, men også sociale
problematikker, kan spænde ben for barnets trivsel og
skoledagen.

DSC_8301

Læseudvikling og vanskeligheder

Læsevanskeligheder er ofte årsagen til at dansklæreren, eller forældrene selv, henvender sig med en bekymring om barnets læselyst og udvikling, forud for et forløb i kompetencecenteret sættes i gang.

Et af de første tegn på, at et barn har læsevanskeligheder er, at det ikke er glad for at skulle læse, hverken alene eller sammen med andre.

Et barn i læsevanskeligheder finder ofte nogle strategier for at hjælpe sig selv. Disse børn udvikler en slags ”elefant-hukommelse”, hvor de kan huske alt, hvad de har fået læst højt. Det kan sagtens være flere sider, de kan huske udenad. En anden metode er, at de gætter løs ud fra forbogstaverne og eventuelt billederne i bogen. Derfor kan det være svært for forældre at vurdere, hvornår der reelt er tale om læsevanskeligheder. På Nørreådal Friskole kan vi teste for dysleksi (ordblindhed) efter 3. klasse, hvis vi finder det nødvendigt. Dette sker altid med forældrenes samtykke.

Særligt dygtige elever

På Nørreådal Friskole vægter vi høj faglighed og differentiering af undervisningen højt. Med visionen om at alle børn på vores skole skal blive så dygtige, som de kan, er det dermed ikke tilstrækkeligt kun at have fokus rettet mod de børn, der behøver et løft. Vi skal også udfordre og motivere elever med særlige forudsætninger. Typisk er det faglæreren, der spotter disse elever ret tidligt. Hvis de vurderer, at barnet kunne have gavn af større/flere udfordringer, indstilles til et forløb i kompetencecenteret. I nogle tilfælde undervises de særligt dygtige elever individuelt. Andre gange er det i grupper af to til fire, hvor de drager nytte af at sidde med andre ligestillede fagligt stærke.

Målet er ikke A og B hold – eller at blive dygtigere end alle de andre. Målet er, at hvert barn bliver dygtigere, end de var i går.

Kontakt skolens personale for nærmere info.