Skolepriser

Skolepriser

1. august 2023 – 31. juli 2024.

Pr 1. august 2024 stiger priserne i skole og børnehave med 2,5% (indexregulering)

Skolepenge:  (betaling i 12 måneder pr. år)

                             0 – 4 klasse      5 – 9 klasse

Barn nr. 1                   975,00 kr.          1090,00 kr.

Barn nr. 2                   490,00 kr.            605,00 kr.

Barn nr. 3                     95,00 kr.             210,00 kr.

Alle børn betaler 50,00 kr. pr. måned til skolens fælles busdrift.

 

Fripladstilskud

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO- og skolepenge. Ansøgningsfrist er den 1. september 2022. Ansøgningsskemaet udleveres på skolens kontor.
Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen eller skolens personale. 

Specielle behov

I forbindelse med indmeldelse skal du oplyse om dit barn tidligere har modtaget specialundervisning eller om der er en formodning herom. Vi vil i den forbindelse indkalde til en dialog om skolens mulighed for at indfri dit barns behov.

Indmeldelse

Kontakt skolen for spørgsmål, rundvisning og indmeldelse.

Der er åbent for tilgang i skoleåret 2022-2023 på følgende klassetrin pr 1. august: 1. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse og 7. klasse

Udmeldelse

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned