SFO priser

SFO priser

Pr. 01/08-2022

Priserne for brugen af SFO’en (MAXI Å)  før og/eller efter skole er beregnet ud fra timebehovet.

 

Op til 12 timer pr. uge    –   695 kr. pr. måned (i 11 mdr.)

Op til 20 timer pr. uge    –   795 kr. pr. måned (i 11 mdr.)

Over 20 timer pr. uge     –   950 kr. pr. måned (i 11 mdr.)

 

Der betales månedligt forud i 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).

Der er mulighed for at op- og nedjustere timetallet løbende fx i forbindelse med ferier.

Giv besked til personalet, hvis der er behov herfor.

Søskenderabat

Der ydes ikke søskenderabat i SFO’en.

Fripladstilskud

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO-penge.

Henvendelse til skolens kontor.

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske fra dag til dag ved at tage kontakt til skolens personale eller kontoret på
Nørreådal Friskole. Kontaktinformationer findes her.

Udmeldelse

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned.